Hỗ trợ việc làm cho người bị thu hồi đất

Thứ 3, 09.07.2019 | 17:13:54
355 lượt xem

Chiều 9-7, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thảo luận về một số cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động bị thu hồi đất.

Theo dự thảo Quyết định, đối tượng được áp dụng hỗ trợ là người bị thu hồi đất nông nghiệp, người bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở theo quy định, người bị thu hồi đất kinh doanh sau ngày 1/7/2014. Nếu học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học và tiền ăn, tiền đi lại đối với người cư trú xa từ 15km trở lên. Đối với người học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ học phí cho 1 khóa học. 

Về hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, người lao động bị thu hồi đất được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí, được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia việc làm của tỉnh. Đối với việc làm ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo theo Nghị định 01 năm 2017 của Chính phủ, nếu đã bao hàm các điều khoản trong Quyết định 63 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ căn cứ theo Nghị định 01 để ban hành chính sách. Đồng thời nghiên cứu để việc hỗ trợ đảm bảo đủ cơ sở pháp lý và người lao động không bị thiệt thòi khi nhà nước thu hồi đất. Giao các sở, ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Quyết định để báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2019.

Cao Biền

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...