Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân

Thứ 4, 05.06.2019 | 10:57:03
475 lượt xem

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, hội cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã ven biển huyện Tiền Hải.

Hơn 100 hội viên cựu chiến binh của các xã ven biển huyện Tiền Hải đã được giới thiệu các nội dung về luật an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền biên giới biển Việt Nam, đảm bảo an ninh trật tự trên biển, về khai thác đánh bắt thủy hải sản…

Đây đều là những nội dung quan trọng có tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là với người dân các xã ven biển, góp phần tích cực và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua công tác tuyên truyền, đã giúp cho cán bộ hội viên cựu chiến binh nắm được những nội dung cơ bản nhất của các văn bản pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân của cán bộ và hội viên cựu chiến binh.

Vũ Hà 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...