Phát triển sản xuất kinh doanh song song với phòng chống dịch

Thứ 7, 23.01.2021 | 17:04:02
95 lượt xem

Năm 2020, trước những khó khăn của đại dịch Covid-19, Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thuận Cường vẫn hoàn thành nhiệm vụ đề ra với sản lượng xi măng tiêu thụ 120 nghìn tấn, sản lượng thép gần 12 nghìn tấn.

Vận chuyển bốc hàng tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thuận Cường

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thuận Cường tạo việc làm ổn định cho 60 lao động với thu nhập từ 7 - 12 triệu đồng/người/tháng. Nộp thuế cho Nhà nước gần 400 triệu đồng. Đồng thời, được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Minh, huyện Kiến Xương. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được tập trung với nhiều hoạt động tham gia chung tay phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ người nghèo.

Công ty TTNHH thương mại tổng hợp Thuận Cường tạo việc làm ổn định cho 60 lao động với thu nhập từ 7 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Thuận Cường xác định việc phát triển sản xuất kinh doanh phải tiếp tục song hành cùng phòng chống dịch Covid-19. Công ty cũng xây dựng nhiều giải pháp phấn đấu mở rộng thị trường truyền thống để tăng sản lượng xi măng, thép ở tất cả các địa bàn.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...