Doanh nghiệp cơ khí làm chủ công nghệ tự động hóa

Thứ 5, 07.01.2021 | 08:41:44
83 lượt xem

Không chỉ đổi mới mà phải tiến làm chủ công nghệ, lấy tiêu chí áp dụng công nghệ tự động hóa để đánh giá sự phát triển trí tuệ của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh như doanh nghiệp tư nhân cơ khí Thiên Văn huyện Thái Thụy đã làm chủ công nghệ từ thiết kế, gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí.

Hơn 20 loại sản phẩm từ giỏ xe đạp đến các loại khay, hộp nhựa phục vụ cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hàng năm doanh nghiệp tư nhân cơ khí Thiên Văn huyện Thái Thụy sản xuất hàng chục vạn sản phẩm các loại. 

Tuy nhiên hầu hết các sản phẩm của doanh nghiệp này đều được sản xuất trên các dây chuyền tự động hóa. Việc áp dụng công nghệ tự động vào sản xuất đã giúp doanh nghiệp tận dụng mọi nguồn lực của mình và phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt bằng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh về tính mới, chất lượng và giá thành sản phẩm nhằm nâng cao năng lực đổi mới, làm chủ công nghệ. 

Đồng thời năng lực công nghệ của doanh nghiệp được nâng lên đáng kể từ việc tiếp cận đến làm chủ công nghệ góp phần thương mại hóa các kết quả sáng tạo của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...