Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở

Thứ 6, 10.01.2020 | 18:22:16
219 lượt xem

Thực hiện chủ đề năm 2020 “nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Công đoàn các khu công nghiệp phấn đấu 90-100% công nhân lao động là đoàn viên của tổ chức công đoàn Việt Nam.

Năm 2019, hoạt động của các cấp công đoàn trong khu công nghiệp đã bám sát chỉ đạo của cấp trên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các khu công nghiệp. Nhìn chung công nhân viên chức lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân đạt trên 5.500.000 đồng/người/tháng. 

Năm 2020, công đoàn các khu công nghiệp bám sát chủ đề năm thực hiện 10 nhiệm vụ nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tại hội nghị tổng kết đã trao kỷ niệm chương và trao thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân. Đồng thời phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2020 giữa các công đoàn cơ sở.

Hoài Thu 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...