Thái Bình sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế còn cao

Thứ 4, 13.06.2018 | 10:31:52
1,052 lượt xem

Sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế giá thành cao là một trong những nguyên nhân khiến chỉ sau 5 tháng năm 2018, chi khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh đã chiếm 44% tổng dự toán được giao cả năm.

Nhiều đơn vị được phân bổ các thuốc cùng hoạt chất, hàm lượng nhưng chỉ lựa chọn sử dụng thuốc giá cao, không sử dụng hoặc rất ít sử dụng các thuốc giá hợp lý. Ngoài ra, vẫn tồn tại tình trạng sử dụng đồng thời thuốc cùng cơ chế trên 1 bệnh nhân, sử dụng thuốc chưa đúng với hướng dẫn sử dụng đăng ký với Bộ Y tế, sử dụng rộng rãi một số thuốc chưa được chứng minh hiệu quả điều trị.

Về vật tư y tế, hầu hết các đơn vị sử dụng vật tư có giá vượt mức thanh toán của Bộ Y tế. Tính riêng kim luồn tĩnh mạch, giá trung bình kim luồn tĩnh mạch tại Thái Bình là 12.600 đồng, trong khi giá bình quân cả nước là 10.800 đồng. Nhiều vật tư y tế thanh toán BHYT với giá trị lớn, các đơn vị áp dụng hình thức mua sắm chỉ định thầu nhiều lần mà không đưa vào mua sắm tập trung hoặc bổ sung 1 lần.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...