Đến nay huyện Đông Hưng đã gieo cấy được trên 2500 ha lúa xuân

Thứ 3, 25/01/2022 | 00:00:00
77 lượt xem

Trong những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Đông Hưng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Nông dân huyện Đông Hưng cấy lúa xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Đông Hưng gieo cấy trên 11 nghìn 300 ha, trong đó diện tích lúa chất lượng chiếm từ 35 - 40% diện tích. Nét mới trong sản xuất vụ xuân năm nay là các địa phương đã thực hiện gieo cấy đúng cơ cấu và khung lịch thời vụ. Các điều kiện phục vụ sản xuất như: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu cũng được chủ động. Ngoài ra nông dân các địa phương tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất từ khâu làm đất đến khâu gieo cấy, do đó đến nay toàn huyện đã gieo cấy được trên 2.500 ha trong tổng số hơn 11.300 ha lúa vụ xuân.

 Theo kế hoạch huyện Đông Hưng sẽ hoàn thành gieo cấy vụ xuân trước ngày 20/02/2022.

CTV Tô Phượng 


  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...