Tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ 5, 02/12/2021 | 00:00:00
218 lượt xem

Chiều 1/12, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đồng chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết  26-NQ/TW,  nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn. 

Các ý kiến tại hội nghị đã làm rõ hơn những thách thức rất lớn cho cả ba vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cạnh tranh, hội nhập quốc tế... Ngoài ra, những vấn đề vướng mắc trong quản lý nhà nước; hạ tầng cho phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao; cơ chế chính sách tạo đột phá trong chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp … sẽ tác động tới việc thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra trong giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2045.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết và công tác tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu Tổ Biên tập, Ban Chỉ đạo tiếp thu cao nhất các ý kiến đóng góp tại hội nghị để xây dựng Báo cáo tổng kết đảm bảo chất lượng trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...