Khẩn trương tu bổ nâng cấp các công trình thủy lợi

Thứ 2, 22/11/2021 | 00:00:00
466 lượt xem

Hiện hầu hết các công trình thủy lợi do công ty TNHH một thành viên khai thác các công trình thủy lợi Nam Thái Bình đang được khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ việc lấy nước đổ ải, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2022.

Công ty TNHH một thành viên khai thác các công trình thủy lợi Nam Thái Bình đang xây mới cống cấp thoát nước qua đê

Ngay từ đầu mùa khô, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã chủ động rà soát, kiểm tra các công trình thủy lợi bị hư hỏng, cần xây mới, tu bổ để tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa. 

Các công trình đều được khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ việc lấy nước đổ ải, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2022

Theo thống kê, đến nay đã có hàng trăm km kênh mương, công trình thủy lợi được nạo vét tu bổ, sửa chữa, đảm bảo việc tưới chủ động cho gần 100% diện tích sản xuất nông nghiệp thuộc hệ thống. Riêng vụ đông xuân năm 2021 - 2022, đã có gần 30 dự án công trình thủy lợi được tu bổ với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng. Hạng mục cống Lãng Đông thuộc huyện Kiến Xương là hạng mục cuối cùng của kế hoạch thủy lợi vụ đông xuân năm nay đã cơ bản được hoàn thành đảm bảo cho việc lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2021 - 2022. 

Cùng với việc đầu tư tu bổ công trình thủy lợi thì công ty đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu cho các công trình thủy lợi./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...