Huyện Đông Hưng tổ chức cấp phát khoai tây hỗ trợ sản xuất vụ đông 2021

Thứ 3, 02/11/2021 | 00:00:00
275 lượt xem

Đến thời điểm đầu tháng 11, huyện Đông Hưng đã gieo trồng được 3000 ha cây vụ đông trong đó 2600 ha cây ưa ấm, 400 ha cây ưa lạnh.

Người dân nhận khoai tây hỗ trợ để sản xuất cây vụ đông năm 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hỗ trợ sản xuất cây vụ đông năm 2021, huyện Đông Hưng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện tới nông dân. Đồng thời tổ chức đăng ký, tiếp nhận và cấp phát kịp thời 95 tấn củ giống khoai tây phục vụ sản xuất vụ đông. 

Nông dân xới đất chuẩn bị cho gieo trồng cây vụ đông tại huyện Đông Hưng

Bên cạnh đó, huy động cán bộ kỹ thuật, cán bộ các đoàn thể xuống cơ sở đôn đốc, động viên đoàn viên, hội viên và nông dân tích cực gieo trồng vụ đông ưa lạnh. Đông Hưng cũng chỉ đạo các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổ chức tốt dịch vụ thủy nông, cung ứng vật tư nông nghiệp và khoa học kỹ thuật…tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ đông. Phấn đấu gieo trồng hết kế hoạch và mở rộng diện tích vụ đông năm 2021.

CTV Đức Chung 

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...