Tiền Hải phát triển bền vững kinh tế biển

Thứ 7, 09.10.2021 | 00:00:00
278 lượt xem

Với chiều dài bờ biển hơn 23km, huyện Tiền Hải có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng biển huyện Tiền Hải

Thời gian qua, huyện Tiền Hải triển khai tốt các chính sách khuyến khích của Chính phủ, của tỉnh về phát triển, khai thác hải sản xa bờ và hiện đại hóa đội tàu khai thác. Từ đó, giúp chuyển dịch dần cơ cấu nghề khai thác, mang lại giá trị kinh tế cao cho ngư dân. Toàn huyện có trên 500 tàu đánh bắt hải sản, trong đó hơn 100 tàu khai thác chung và xa bờ. 

Để phát huy tiềm năng kinh tế biển và phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững, huyện Tiền Hải đang nỗ lực tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách để phát triển đội tàu khai thác xa bờ công suất lớn với các nghề khai thác sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Sắp xếp cơ cấu nghề nghiệp khai thác hợp lý trên cơ sở gia tăng các nghề có tính chọn lọc và thân thiện với môi trường. Các chính sách về hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản, đóng tàu đánh bắt xa bờ có tác dụng tích cực, sản lượng khai thác hải sản hàng năm tăng nhanh và liên tục.

Hà My

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...