6 sản phẩm của Kiến Xương đăng ký tham gia OCOP

Thứ 3, 05.10.2021 | 00:00:00
54 lượt xem

Ngoài 2 sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 là mắm cáy và rượu đinh lăng ở xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương đăng ký 6 sản phẩm tiềm năng tham gia xây dựng sản phẩm OCOP năm 2021.

Nghề chạm bạc Đồng Xâm xã Hồng Thái

Theo đó 6 sản phẩm gồm: sản phẩm dệt đũi cơ sở Hạnh Silk xã Nam Cao, khoai tây HTX SXKD DVNN xã Vũ Lễ, lạc đỏ Vũ Lễ, chạm bạc Đồng Xâm xã Hồng Thái, mây tre đan xã Thượng Hiền, gạo Khang Long xã Vũ Quý. Đây đều là những sản phẩm đặc trưng của các địa phương nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh của huyện phát triển. 

Hoài Thu

  • Từ khóa
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thảo luận tổ cho ý kiến về một số nội dung của Kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào sáng ngày 9/12/2021, trong đó các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình hình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...