Mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao

Thứ 5, 30.09.2021 | 00:00:00
65 lượt xem

Nâng cao sản lượng đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới. Ngay trong năm 2021 huyện Thái Thụy đẽ mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao lên 120 ha, gấp đôi so với trước đây.

Ao nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao của hộ dân trên địa bàn huyện Thái Thụy

Tổng diện tích nuôi trồng thủy hải sản của huyện Thái Thụy là trên 4.300 ha, trong đó diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao mới chỉ đạt khoảng 60ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản chung của toàn huyện trung bình hàng năm mới chỉ đạt 40.000 tấn. Như vậy, diện tích nuôi trồng và sản lượng thủy hải sản của Thái Thụy chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương.

 Để hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là phải mở rộng các diện tích nuôi trồng thủy sản, đa dạng hóa đối tượng nuôi theo hướng lựa chọn các loại giống thủy sản thế mạnh, có giá trị kinh tế cao và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Ngay từ đầu năm địa phương này đã mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao từ 60 ha lên 120 ha, chỉ đạo chuyển đổi các vùng đầm nuôi thủy sản nước mặn, lợ bán thâm canh sang nuôi thâm canh, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ tiếp cận vốn vay, con giống, vật tư tạo cho nhân dân chủ động trong việc nuôi thả, 9 tháng năm 2021 sản lượng thủy sản của toàn huyện ước đạt trên 30.000 tấn.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...