Hưng Hà phát triển nuôi cá lồng

Thứ 2, 04.10.2021 | 00:00:00
62 lượt xem

Với lợi thế nằm cạnh 3 con sông lớn là sông Hồng, sông Luộc và sông Trà Lý, huyện Hưng Hà khuyến khích tạo điều kiện cho người dân phát triển mô hình nuôi cá lồng, mang lại giá trị kinh tế cao.

Mô hình nuôi cá lồng trên sông tại huyện Hưng Hà

So với thời điểm cuối năm 2020 thì đến nay, số lồng nuôi cá ở huyện Hưng Hà đã tăng 50 lồng, nâng tổng số lồng nuôi trong toàn huyện lên 158 lồng. So với hoạt động nuôi cá theo phương thức truyền thống thì nuôi cá lồng trên sông cho giá trị kinh tế cao hơn khoảng 1,2 đến 1,5 lần. Tuy nhiên, việc phát triển mô hình này còn gặp một số khó khăn do chi phí ban đầu khá cao, giao thông chưa thuận tiện. Vì vậy, huyện Hưng Hà đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân để phát triển và nhân rộng mô hình này như: hỗ trợ lắp đặt đường điện ra khu nuôi cá trị giá khoảng 100 đến 150 triệu đồng; hỗ trợ 10 triệu đồng một lồng đóng mới; hỗ trợ 5 triệu đồng một lồng cải hoán.

Cao Biền

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...