Nghiệm thu mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm an toàn sinh học

Thứ 7, 25.09.2021 | 00:00:00
71 lượt xem

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình nghiệm thu mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm giống cao sản an toàn sinh học theo chuỗi liên kết tại 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải.

Trang trại vịt thương phẩm giống cao sản SHS T53 áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học

Mô hình được triển khai tại 4 hộ thuộc 4 xã, Dương Hồng Thủy, Thái Thịnh, Thuần Thành của huyện Thái Thụy và xã Đông Trà của huyện Tiền Hải với tổng quy mô 10.800 con vịt thương phẩm giống cao sản SHS T53 áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% con giống, một phần chi phí vật tư như thuốc thú y, vắc-xin, thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, được tập huấn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn thành lập, vận hành tổ hợp tác liên kết chăn nuôi. 

Qua nghiệm thu mô hình, sau 7 tuần nuôi, vịt đạt trọng lượng trung bình từ 2,7kg đến 3,2kg/ 1 con, tỷ lệ sống đạt trên 95% với giá bán bình quân khoảng 42.000 VND/ kg. Sau khi trừ chi phí đầu vào, người chăn nuôi thu lãi từ 15 triệu đến 20 triệu đồng trên 1000 con. Kết quả thu được khẳng định, giống vịt cao sản SHS T53, có thời gian nuôi ngắn, tỉ lệ tiêu tốn thức ăn thấp, tăng trọng nhanh, có nhiều khả năng nhân rộng bằng phương pháp bán thả.

Vũ Hương

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...