ThaiBinh Seed trao thưởng trên 1,7 tỷ đồng cho HTX và nông dân

Thứ 7, 25.09.2021 | 00:00:00
438 lượt xem

Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed vừa tổ chức trao thưởng cho 13 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các hộ dân áp dụng gói công nghệ của ThaiBinh Seed trong dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính” với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed trao thưởng cho hợp tác xã và nông dân xã Bình Định

Tham gia dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính” do tổ chức Phát triển Hà Lan SNV quản lý, ThaiBinh Seed dành giải nhất do đã có các giải pháp công nghệ sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình triển khai thực hiện. Với tinh thần cùng làm, cùng hưởng lợi, ThaiBinh Seed đã dành 10% tổng giá trị giải thưởng, tương đương 1,71 tỷ đồng chia cho 13 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hộ dân tham gia dự án, trong đó 5% cho hợp tác xã, 5% cho nông dân. 

Người dân nhận tiền trao tặng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed 

Ngoài giải thưởng tổng kết dự án, theo thống kê, tổng kinh phí hỗ trợ vật tư bao gồm phân bón, chế phẩm xử lý rơm rạ và phần giải thưởng qua các vụ mà các hộ nông dân và hợp tác xã tham gia thực hiện dự án được nhận trong 4 vụ lúa của năm 2019 và 2000 là 7,8 tỷ đồng.

Thu Trang

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...