Tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã cùng phát triển

Thứ 4, 27.01.2021 | 00:00:00
297 lượt xem

Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Phát triển kinh tế hợp tác - Liên minh hợp tác xã Việt Nam nghiệm thu và bàn giao, hỗ trợ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Thọ, Thành phố Thái Bình và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mê Linh, huyện Đông Hưng.

Ruộng hoa của hợp tác xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

Được triển khai từ năm 2019, dự án “Xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề chế biến nông, lâm sản phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng” được đánh giá đạt hiệu quả, hoạt động của các hợp tác xã được nâng cao. 

Buổi họp các hợp tác xã nông nghiệp

Dự án đã tiến hành cải tạo, nạo vét rác thải bùn ứ đọng tại các kênh mương, xây dựng trạm bơm làm cho dòng chảy lưu thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. So với nước thải ngay sau quá trình sản xuất, hàm lượng các chất ô nhiễm thấp hơn nhiều so với điểm đầu nguồn thải. 

Trên cơ sở kết quả đạt được, các hợp tác xã cần tiếp tục duy trì các hoạt động của dự án. Nâng cao công nghệ sản xuất của nhân dân, đặc biệt là các công nghệ thân thiện với môi trường và góp phần nâng cao hiệu quả của dự án.

Thuý Quỳnh 


  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...