Thái Bình phát triển các giống cây trồng có hiệu quả mang lại kinh tế cao

Thứ 2, 25.01.2021 | 11:46:52
86 lượt xem

Phong trào cải tạo vườn tạp, trồng mới và trồng thay thế các cây vườn kém hiệu quả bằng các giống cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang được các địa phương trong tỉnh nhân rộng.

Vùng trồng cây có múi xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà

Hiện nay cơ bản các vườn cây trong tỉnh đã được cải tạo, quy hoạch phát triển. Diện tích cây lâu năm ước đạt trên 8.200 ha, trong đó diện tích cây ăn quả ước đạt trên 5.800 ha. Với những hộ chuyển đổi đất canh tác hoặc vườn có diện tích lớn 1000m2 trở lên, hiện đang được đầu tư sản xuất và mang lại thu nhập tốt, ổn định. 

Vùng trồng cây cảnh Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Một số vùng trồng cây ăn quả tập trung như: Vùng trồng chuối xã Hồng An, cây có múi xã Tân Lễ (huyện Hưng Hà), vùng trồng hoa, cây cảnh như: Hoàng Diệu, Đông Hoà, Vũ Chính (Thành phố Thái Bình), ... được duy trì tốt.  

Vùng trồng hoa xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình

Cùng với đó, đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao như phân bón thế hệ mới, công nghệ tưới thông minh để giảm các chi phí sản xuất, tạo ra các sản phẩm sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn GAP nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Thúy Quỳnh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...