Phát triển các đối tượng nuôi cá lồng có giá trị

Thứ 7, 23.01.2021 | 11:22:03
77 lượt xem

Nuôi cá lồng trên sông ở Thái Bình đang tiếp tục được mở rộng và phát triển với nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế.

Mô hình nuôi cá lồng trên sông

Hiện nay số lồng nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt gần 600 lồng, tương đương với gần 600 ha ao nuôi trong nội đồng. 

Cá diêu hồng được nuôi theo mô hình cá lồng trên sông

Trong đó tập trung vào nhiều đối tượng có giá trị kinh tế như: cá lăng, chép, diêu hồng. Năng suất trung bình đạt từ 4-6 tấn/lồng. Lợi nhuận của mô hình nuôi cá lồng trung bình thu được từ 10-45 triệu đồng/lồng/vụ. 

Người dân cho cá ăn trên lồng trên sông

Hơn nữa cá được nuôi trong môi trường nước lưu thông, hàm lượng oxi cao, nước sạch, thức ăn phù hợp nên lớn nhanh, cho chất lượng thịt tốt và được người tiêu dùng ưa thích.

Hoài Thu

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...