Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất gắn với phát triển kinh tế

Thứ 5, 21.01.2021 | 11:02:16
70 lượt xem

Với phương châm Đổi mới - Sáng tạo - Liên kết- Phát triển bền vững, Hội làm vườn tỉnh Thái Bình đã thực hiện và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế theo mô hình vườn ao chuồng, phát triển trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường và an toàn sinh học đạt hiệu quả cao.

Năm 2020, Hội Làm vườn tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng hội, cùng với đó phong trào VAC phát triển mạnh mẽ, đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới cho hiệu quả kinh tế cao, khẳng định sự tư duy sáng tạo. 

Kết quả đó đã góp phần đưa sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất VAC nói riêng chuyển sang sản xuất hàng hoá, đáp ứng nhu cầu thị trường và hội nhập, góp phần tích cực tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng đến nền sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. 

Đời sống của hội viên không ngừng được nâng lên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm để làm giàu cho gia đình và xã hội, đóng góp vào thành tích chung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh Thái Bình. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam và Hội Làm vườn tỉnh.

Thúy Quỳnh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...