Hoàn thành tu bổ các công trình thủy lợi

Thứ 3, 05.01.2021 | 00:00:00
103 lượt xem

Đến thời điểm này hầu hết các công trình thủy lợi do công ty TNHH một thành viên khai thác các công trình thủy lợi Nam Thái Bình đang được khẩn trương hoàn thiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ việc lấy nước đổ ải chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2021.

Ngay từ đầu mùa khô, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã chủ động rà soát, kiểm tra các công trình thủy lợi bị hư hỏng, cần xây mới, tu bổ để tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa. 

Theo thống kê, đến nay đã có hàng trăm km kênh mương, công trình thủy lợi được nạo vét tu bổ, sửa chữa, đảm bảo việc tưới chủ động cho gần 100% diện tích sản xuất nông nghiệp thuộc hệ thống. Riêng vụ đông xuân năm 2020 - 2021, đã có 10 dự án công trình thủy lợi được tu bổ với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Hạng mục kênh tưới của trạm bơm Thống Nhất thuộc huyện Tiền Hải là hạng mục cuối cùng của kế hoạch thủy lợi vụ đông xuân năm nay đã được hoàn thành, đảm bảo cho việc lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2020 - 2021. 

Cùng với việc đầu tư tu bổ công trình thủy lợi thì công ty đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu cho các công trình thủy lợi.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...