Thái Thụy mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao

Thứ 2, 28.12.2020 | 00:00:00
111 lượt xem

Nâng cao sản lương đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới. Ngay trong năm 2021 huyện Thái Thụy sẽ mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao lên 120 ha, gấp đôi so với trước đây.

Hiện nay tổng diện tích nuôi trồng thủy hải sản của huyện Thái Thụy là trên 4.300 ha, trong đó diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao mới chỉ đạt khoảng 60ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản chung của toàn huyện năm 2020 mới chỉ đạt 40.000 tấn. Như vậy, diện tích nuôi trồng và sản lượng thủy hải sản của Thái Thụy chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương. 


Để hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là phải mở rộng các diện tích nuôi trồng thủy sản, đa dạng hóa đối tượng nuôi theo hướng lựa chọn các loại giống thủy sản thế mạnh, có giá trị kinh tế cao và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Trong đó tập trung mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao từ 60 ha như hiện nay lên 120 ha. Chỉ đạo chuyển đổi các vùng đầm nuôi thủy sản nước mặn, lợ bán thâm canh trước đây sang nuôi thâm canh. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ tiếp cận vốn vay, con giống, vật tư, tạo cho nhân dân chủ động trong việc nuôi thả ngay từ vụ đầu tiên của năm 2021.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...