Tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn

Thứ 4, 23.12.2020 | 00:00:00
109 lượt xem

Đào tạo và giáo dục nghề nghiệp cho lao động nông thôn đóng vai trò quan trọng để chuyển dịch một bộ phận lao động từ nông thôn sang khu vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ và đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới. Đó là một trong những nội dung chính tại hội thảo khoa học quốc gia do Ban Kinh tế Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình và trường Đại học Thủy lợi tổ chức vào sáng 23-12.

Hội thảo khoa học quốc gia về đào tạo và giáo dục nghề nghiệp cho lao động nông thôn

Từ năm 2010 đến nay, do tác động của tăng trưởng kinh tế nói chung và các chương trình phát triển kinh tế nông thôn nói riêng, lao động làm việc khu vực nông thôn cũng chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa, với tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông lâm thủy sản giảm từ hơn 62% năm 2010 xuống còn 44% năm 2019. Gần một nửa lao động còn lại trong khu vực nông thôn làm việc trong các ngành phi nông nghiệp. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế cần rà soát và điều chỉnh trong triển khai xây dựng NTM giai đoạn tới nhằm đóng góp hiệu quả hơn cho mục tiêu về việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Một số ý kiến tại hội thảo cho rằng, tiêu chí NTM còn chưa phù hợp đối với các vùng miền có đặc thù tự nhiên, chưa phản ánh được đầy đủ những vấn đề cần quan tâm liên quan đến lao động và việc làm ở nông thôn, chưa có tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá yếu tố con người, yếu tố chủ thể của người dân và cộng đồng.

Hà My

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...