Sớm hoàn thành công tác thủy lợi đông xuân

Thứ 6, 04.12.2020 | 00:00:00
229 lượt xem

Huyện Tiền Hải đã phát động các địa phương khẩn trương làm thủy lợi đông xuân, đào đắp, nạo vét kênh mương, tạo thuận lợi cho việc lấy nước đổ ải chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2021.

Chiến dịch thủy lợi vụ đông xuân năm nay, huyện Tiền Hải sẽ nạo vét trên 30.000m sông trục, sông dẫn, với khối lượng 80.000 m3, nạo vét tu sửa trên 200.000m kênh mương kết hợp giải phóng dòng chảy, thu vớt bèo bồng trên tất cả các tuyến sông nội đồng. 

Để làm tốt công tác thủy lợi đông xuân, các xã, thị trấn đã huy động các ban, ngành, đoàn thể, nông dân hưởng ứng, tổ chức ra quân thực hiện nghiêm túc kế hoạch làm thủy lợi đông xuân. Tiến hành kiểm tra thực địa các công trình tưới, tiêu tại các xứ đồng, giao kế hoạch cụ thể cho từng địa phương. Ngoài ra, các cán bộ chuyên môn của huyện thường xuyên bám sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương duy tu các công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên nạo vét, khơi thông các trục sông chính, nhất là vùng nuôi trồng thủy sản và vớt bèo bồng tại các cửa cống để bảo đảm lưu thông dòng chảy. Nạo vét các kênh nội đồng, bể hút, kênh dẫn các trạm bơm, các hệ thống tưới bảo đảm 100% máy móc và công trình hoạt động tốt đáp ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp năm 2021.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...