Hướng đến phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững

Thứ 2, 23.11.2020 | 00:00:00
358 lượt xem

Chiều 23-11, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định chương trình khuyến nông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025 nhằm hướng tới phát triển nền nông nghiệp toàn diện, bền vững cả về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn.

Hội đồng thẩm định chương trình khuyến nông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025 họp nhằm hướng tới phát triển nền nông nghiệp toàn diện, bền vững

Chương trình khuyến nông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025 sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng kết hợp chặt chẽ sản xuất với bảo quản, sơ chế, chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Từng bước nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm trong điều kiện biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường cơ giới hóa, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phương pháp quản lý tiên tiến vào tổ chức sản xuất. Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị

 Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành nông nghiệp trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành, cần rà soát lại căn cứ pháp lý, nội dung chương trình sao cho phù hợp với quy định hiện hành của các cấp có thẩm quyền. Phần mục tiêu cụ thể trong dự thảo cần ngắn gọn, trong đó nêu bật vấn đề xây dựng nên mô hình sản xuất gắn với ứng dụng khoa học công nghệ cao, bảo vệ môi trường và gắn với những dự án mà tỉnh Thái Bình đang có Nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt. 

Thu hoạch cà rốt ở xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất thông qua nội dung Chương trình khuyến nông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...