Đông Hưng tổ chức làm thủy lợi Đông-Xuân năm 2020-2021

Thứ 6, 20.11.2020 | 00:00:00
256 lượt xem

Để tạo thuận lợi cho việc lấy nước đổ ải chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2021, huyện Đông Hưng phát động các địa phương khẩn trương làm thủy lợi đông xuân, đào đắp, nạo vét kênh, mương.

Theo kế hoạch, huyện Đông Hưng nạo vét gần 400.000m3 sống cấp 3, kênh mương cấp 1,2 và bờ vùng, bờ thửa. Sau 15 ngày ra quân, các địa phương đã hoàn thành được 20% khối lượng đào đắp. Huyện chỉ đạo các xã tiếp tục tuyên truyền, huy động các ban, ngành, đoàn thể, nông dân tổ chức ra quân thực hiện nghiêm túc kế hoạch làm thủy lợi đông xuân. Bên cạnh đó chủ động kiểm tra, tu sửa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, nhất là hệ thống các trạm bơm; mương máng nội đồng. 

Huyện Đông Hưng phấn đấu hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi đông xuân trước ngày 31/12 năm nay, đảm bảo cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân 2021. 

Đài TTTH Đông Hưng

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...