Thành phố Thái Bình hoàn thành việc cứng hóa các tuyến đê sông

Thứ 5, 19.11.2020 | 00:00:00
135 lượt xem

Hệ thống đê không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản, mùa màng và tính mạng của người dân mà còn là tuyến giao thông quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tễ xã hội của Thành phố Thái Bình. Chính vì thế mà ngay trong năm 2020, Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc cứng hóa tuyến đê tả và hữu sông Trà Lý.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò kép của hệ thống đê sông Trà Lý đoạn qua địa bàn thành phố là vừa đảm bảo ứng phó với biển đổi khí hậu vừa đảm bảo vai trò là tuyến giao thông quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong 5 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn Thành phố Thái Bình đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các tuyến kè xung yếu và cứng hóa tuyến đê sông Trà Lý, đoạn qua địa bàn thành phố. 

Mỗi hạng mục công trình không chỉ đảm bảo cho công tác PCLB mà còn phải tạo cảnh quan, điểm nhấn 2 bên bờ sông cho Thành phố Thái Bình. Do vậy, ở tất cả các hạng mục thi công đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, vừa bảo đảm tiến độ lại vừa phải đảm bảo kỹ, mỹ thuật và phát huy cao tác dụng của công trình. Đến nay Thành phố Thái Bình đã cơ bản cứng hóa toàn bộ mặt đê 2 bên tả và hữu sông Trà Lý.

 Cùng với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều, Thành phố Thái Bình đã tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm. Từng bước giải tỏa các bến bãi vật liệu ven sông để trả lại cảnh quan đô thị.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...