Kiểm tra tình hình sâu bệnh tại Thái Thụy

Thứ 4, 26.08.2020 | 00:00:00
613 lượt xem

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, hiện nay, lúa mùa của bà con sinh trưởng và phát triển tốt, tuy nhiên sâu đục thân hai chấm tập trung nhiều ở một số địa phương, còn lại sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện ở tất cả các trà lúa. Trước tình hình đó, sáng ngày 26/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa tại huyện Thái Thụy

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 4 huyện phía Bắc đã phun phòng trừ sâu cuốn lá từ 25 – 28/8. Còn 4 huyện phía Nam, trong đó có huyện Thái Thụy, thời gian phun thuốc từ ngày 27 – 31/8. So với vụ mùa năm 2019 thì vụ mùa năm nay sâu bệnh phát sinh với mật độ cao hơn, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ. Tại Thái Thụy, đã có nơi mật độ sâu cuốn lá nhỏ lên tới 300 – 400 con/m2. Ngoài sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân thì rầy trên đồng ruộng cũng đã nở rộ.

Nông dân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh

 Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, thường xuyên bám sát tình hình đồng ruộng, kịp thời hướng dẫn việc phun phòng trừ đúng thời điểm để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho việc phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân và yếu tố sinh vật gây hại cho lúa mùa. Cùng với việc hướng dẫn, tuyên truyền, phải tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, nếu không đảm bảo chất lượng và hết hạn, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...