CÔNG ĐIỆN KHẨN số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình

Thứ 4, 26.08.2020 | 00:00:00
469 lượt xem

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có Công điện khẩn ngày 25-8-2020 Gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Các đồng chí bí thư Huyện ủy, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh. Nội dung công điện như sau:

Theo báo cáo của các ngành chức năng và qua kiểm tra đồng ruộng, hiện nay sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ và các loại sâu bệnh khác đang phát sinh với mật độ cao trên toàn bộ diện tích lúa của tỉnh, nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sản xuất lúa vụ Mùa. Để chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại lúa, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1- Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh xác định rõ việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất lúa vụ Mùa và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm thắng lợi của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là trong bối cảnh các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Các cấp, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa Mùa, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng năng suất, sản lượng lúa vụ Mùa và tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020. 

2- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố; tăng cường cán bộ kỹ thuật cho cơ sở, phối hợp với chính quyền cấp xã và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp theo dõi sát diễn biến sâu bệnh, kịp thời hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân về các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu và kỹ thuật phòng, trừ sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, các đối tượng sâu bệnh hại lúa khác. 

Các huyện ủy, thành uỷ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh trên lúa; tập trung chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền cấp xã và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, đặc biệt là các chi bộ ở khu vực dân cư trên địa bàn nông thôn phải thực sự vào cuộc, phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các biện pháp điều hành sản xuất, phân công đảng viên bám sát địa bàn, vận động các hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh trên toàn bộ diện tích lúa Mùa theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, bảo đảm hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ an toàn môi trường sinh thái.

3- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng đưa tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp trừ sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh hại lúa khác. Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng và các hành vi lợi dụng tình hình để nâng giá thuốc bảo vệ thực vật, gây khó khăn cho công tác bảo vệ sản xuất lúa.

4- Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa theo đúng quy trình kỹ thuật.

5- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành phố được phân công phụ trách, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và theo dõi thực hiện Công điện này; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Văn phòng Tinh uỷ).

Thay mặt BTV Tỉnh uỷ 

 Bí thư Ngô Đông Hải đã ký

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...