Nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo

Thứ 2, 24.08.2020 | 09:57:31
177 lượt xem

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, tính đến nay, 22 cục dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực đã nhập kho dự trữ Quốc gia 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc.

Các đơn vị dự trữ Nhà nước đã mở thầu đợt 1, mua 190.000 tấn gạo, kết quả trúng thầu 178.000 tấn nhưng chỉ ký hợp đồng được 7.700 tấn và đã hoàn thành nhập kho dự trữ Quốc gia 7.700 tấn gạo vào ngày 30/6

Ngày 12/5, các đơn vị dự trữ Nhà nước đã mở thầu đợt 2, kết quả đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho dự trữ Quốc gia 151.180 tấn gạo vào ngày 30/6/2020.

Để hoàn thành kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia được giao, ngày 6/7, các đơn vị DTNN khu vực đã mở thầu đợt 3 để mua nốt số gạo còn lại. Kết quả đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho dự trữ Quốc gia 31.120 tấn vào ngày 15/8.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...