Cần có giải pháp tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất lúa

Thứ 3, 14.07.2020 | 00:00:00
300 lượt xem

Chiều nay (14/7), đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất vụ mùa năm 2020 tại huyện Kiến Xương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất vụ mùa năm 2020 tại huyện Kiến Xương

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã đến thăm mô hình tích tụ ruộng đất sử dụng máy cấy sản xuất lúa của gia đình chị Trần Thị Lanh, huyện Kiến Xương. Vụ mùa năm 2020, gia đình chị Lanh tích tụ 40ha từ diện tích đất bỏ hoang của người dân, sử dụng 3 máy cấy để sản xuất. 

Từ câu chuyện cơ giới hóa trong sản xuất mang lại lợi nhuận cho người nông dân của gia đình chị Trần Thị Lanh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đánh giá hiện trạng tỷ lệ sử dụng máy cấy trên địa bàn tỉnh Thái Bình, từ đó có đánh giá, đề xuất với UBND tỉnh giải pháp tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, tỉnh Thái Bình đã có cơ chế hỗ trợ mua máy cấy. 

Hiện nay, tỉnh Thái Bình đã có cơ chế hỗ trợ mua máy cấy. 

Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách ngắn hạn trong vụ mùa vụ đông năm 2020, theo đó tỉnh sẽ hỗ trợ những diện tích đất bỏ hoang được tích tụ để sản xuất với quy mô 1ha trở lên.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...