Sớm di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư không được phép chăn nuôi

Thứ 2, 11.05.2020 | 18:29:43
256 lượt xem

Có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, Luật chăn nuôi quy định 7 điểm mới cần chú ý đặc biệt là việc sớm di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi.

các cơ sở chăn nuôi sẽ phải di dời ra khỏi khu dân cư không được phép chăn nuôi

Thái Bình là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm lớn với tổng đàn trâu bò trên 55.000 con, lợn khoảng 1 triệu con, gia cầm 14 triệu con. Tuy nhiên chăn nuôi tại Thái Bình vẫn nhỏ lẻ là chủ yếu. 

Chăn nuôi tại Thái Bình vẫn nhỏ lẻ là chủ yếu. 

Luật Chăn nuôi 2018 ban hành ngày 19/11/2018 và có hiệu lực từ năm 2020 với 7 điểm mới đáng chú ý như: quy định 14 hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi, thay vì 7 hành vi như trong Pháp lệnh về giống vật nuôi 2014, nghiêm cấm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng; việc quy định riêng một Mục tại Chương V về việc phải đối xử nhân đạo với vật nuôi có nghĩa là phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; sớm di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi.

Tỉnh Thái Bình triển khai nội dung Luật chăn nuôi đến cơ sở nhằm hạn chế những tồn tại trong chăn nuôi

Trên cơ sở nội dung Luật được triển khai, Thái Bình sẽ tuyên truyền và hướng dẫn cơ sở, địa phương thực hiện nghiêm để hạn chế những tồn tại trong chăn nuôi, đưa chăn nuôi phát triển bền vững. 

Hoài Thu

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...