Doanh thu Quỹ đầu tư phát triển đạt 38,4% kế hoạch

Thứ 6, 22/04/2022 | 00:00:00
336 lượt xem

Sáng 22/4, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình

3 tháng đầu năm 2022, cơ quan điều hành Quỹ đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Nghị quyết của hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung thu hồi vốn ứng để hoàn trả quỹ phát triển đất tỉnh, thu hồi tiền tạm ứng mua xi măng về cho ngân sách tỉnh, thu nợ khoản lãi vay đầu tư hoàn trả quỹ. 

Quý I năm nay, doanh thu của Quỹ đầu tư phát triển Thái Bình đạt 38,4 % kế hoạch. Cân đối thu, chi được đảm bảo. Quỹ phát triển đất tỉnh đã tích cực đôn đốc thu hồi vốn ứng của 4 dự án với tổng số tiền trên 47, 8 tỷ đồng. Tham mưu cho Hội đồng quản lý quỹ ban hành 5 quyết định ứng vốn cho 5 dự án với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. 

Các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi nợ vay đầu tư, thu hồi tiền tạm ứng xi măng. Đồng thời đề xuất những giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra

Thu Trang

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri

Sáng 22/6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình gồm ông Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...