Ngân hàng chính sách xã hội Đông Hưng tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thứ 5, 13/01/2022 | 00:00:00
98 lượt xem

Sáng ngày 12/1 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năn 2022.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Hưng 

Trong năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Đông Hưng đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện là trên 445 tỷ đồng triệu đồng, tăng 28 tỷ đồng so với năm 2020. Có hơn 11.500 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, nâng tổng dư nợ các chương trình cho vay lên gần 445 tỷ 600 triệu đồng, tăng hơn 28 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó nguồn vốn Trung ương trên 325 tỷ đồng, chiếm hơn 73% tổng nguồn vốn; tổng dự nợ đạt hơn 445 tỷ 300 triệu đồng, tăng hơn 29 tỷ đồng so với năm 2020. 

Ngân hàng chính sách xã hội Đông Hưng thực hiện cho vay giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện

Bên cạnh đó, Ban đại diện chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, UBND các xã, thị trấn tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, đặc biệt 14 xã có nợ quá hạn. Đến nay tổng dư nợ quá hạn giảm còn 0,11%.

CTV Đức Chung

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...