Quỹ tín dụng Tân Phong đồng hành cùng người nông dân

Thứ 4, 12/01/2022 | 00:00:00
104 lượt xem

Với phương châm hoạt động gần dân, sát dân, vì lợi ích của nhân dân, trong thời gian qua, Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Phong huyện Vũ Thư đã tạo điều kiện thuận lợi giúp khách hàng vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Phong huyện Vũ Thư

Năm 2021, vượt qua khó khăn của dịch bệnh, Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Phong đã tự khẳng định mình, vươn lên hoạt động có hiệu quả, dẫn đầu về quy mô trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân của tỉnh. Hiện tổng số dư nợ cho vay của quỹ đạt trên 287 tỷ đồng với gần 1.400 thành viên vay vốn. Nguồn vốn của quỹ tín dụng đã góp phần tạo ra quan hệ sản xuất mới, thu hút một lực lượng lao động đông đảo trong nông thôn, tạo ra việc làm, người lao động có thu nhập ổn định, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. 

Trong thời gian tới Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Phong tiếp tục đầu tư công nghệ, phần mềm , giảm thủ tuc hành chính không cần thiết, nâng cao kỹ năng giao dịch giảm thời gian giao dịch cho người dân. Tạo chữ tín trong mối quan hệ với khách hàng, xứng đáng là người bạn đồng hành của nhân dân trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới./.

Hữu Phước


  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...