Huyện Tiền Hải hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách năm 2021

Thứ 5, 16/12/2021 | 00:00:00
250 lượt xem

Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành thuế quản lý trên địa bàn huyện Tiền Hải đạt gần 900 tỷ đồng, bằng trên 311% dự toán pháp lệnh.

Lũy kế 11 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành thuế quản lý trên địa bàn huyện Tiền Hải đạt gần 900 tỷ đồng, bằng trên 311% dự toán pháp lệnh. Chỉ tính riêng trong tháng 11 số thu ngân sách đã đạt trên 22 tỷ đồng. 

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu, kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn, Chi cục thuế khu vực Tiền Hải, Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 của cả 2 cấp huyện và xã. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả. Thực hiện tốt các biện pháp để đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kiểm tra chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm ở địa phương./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...