Diễn đàn tài chính Việt Nam 2021

Thứ 3, 16/11/2021 | 00:00:00
527 lượt xem

Ngày 16/11, Diễn đàn tài chính Việt Nam 2021 với chủ đề “ Chiến lược Tài chính giai đoạn 2021-2030 và các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế Việt nam” được Bộ Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (Giz). 

Diễn đàn lần này tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn về bối cảnh triển vọng kinh tế tài chính trong nước và thế giới trong thời gian tới. Từ đó đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược Tài chính, các giải pháp tài chính – ngân sách cho phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh đại dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp. Trong đó, tập trung vào các chính sách tài chính cho huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế số./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...