Nam Bình không nợ đọng xây dựng cơ bản

Thứ 4, 27/10/2021 | 00:00:00
213 lượt xem

Nợ đọng xây dựng cơ bản là một trong những vấn đề gây khó khăn cho nhiều địa phương trong quá trình thẩm định để được về đích nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên với xã Nam Bình, huyện Kiến Xương vấn đề này đã được địa phương xử lý, đảm bảo phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Đến ngày 15/9/2021, nợ xây dựng cơ bản tại xã Nam Bình là 100 triệu đồng. Trong đó nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia NTM là 45 triệu đồng - Khả năng huy động nguồn lực của địa phương đến hết năm 2021 qua nguồn đấu giá quyền sử dụng đất của xã đã nộp Ngân sách nhà nước là 100 triệu đồng. Như vậy đảm bảo xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Trên cơ sở tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, cùng sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, xã Nam Bình đã hoàn thành 11/11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đáp ứng các yêu cầu để đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của tỉnh về thẩm định. 

Hoài Thu

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...