Thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội

Thứ 6, 15/10/2021 | 00:00:00
758 lượt xem

Chiều 15/10, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

9 tháng qua, Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có gần 90.000 khách hàng được vay vốn,  tổng dư nợ trên 3.294 tỷ đồng.

9 tháng qua, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, đoàn thể đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để có vốn quay vòng.  Gần  90.000 khách hàng được vay vốn, với  tổng dư nợ trên 3.294 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được;  cơ bản thống nhất với  8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Trong đó, cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát  nội bộ, phát hiện kịp thời sai sót, để có giải pháp khắc phục kịp thời. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ trong việc thanh toán nợ vay. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, chủ sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...