Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước

Thứ 6, 30.10.2020 | 10:31:01
218 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 2 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

10 tháng qua, ước thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.115 tỷ đồng, bằng 73% dự toán Bộ Tài chính giao. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí và thu khác đạt 3.685 tỷ đồng, đạt gần 63% dự toán. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người nộp thuế

Để hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người nộp thuế. Chủ động có các giải pháp khai thác nguồn bù đắp cho chỉ tiêu hụt thu, đảm bảo số thu đạt được mục tiêu đề ra. 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, có nguồn lực tài chính nộp ngân sách Nhà nước. Thường xuyên nắm tình hình sản xuất, kinh doanh và biến động thị trường, có dự báo số thu ngân sách chi tiết theo từng chỉ tiêu, từng khu vực. Nhất là đối với chỉ tiêu thuế bảo vệ môi trường, thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh. 

Đẩy nhanh tiến độ thu nợ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình dây dưa, nợ đọng tiền thuế. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế. Trong đó, tập trung đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp FDI có dấu hiệu chuyển giá, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các lĩnh vực, địa bàn có khả năng tăng thu.  

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...