Giảm 10% phí thẩm định an toàn vệ sinh thực phẩm

Thứ 6, 14.08.2020 | 14:55:11
174 lượt xem

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Cụ thể, từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các loại phí thẩm định như cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh... thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...