Bộ Công thương trình biểu giá bán lẻ điện trong quý 3

Thứ 4, 05.08.2020 | 15:42:01
270 lượt xem

Bộ Công thương sẽ hoàn chỉnh phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý III năm 2020.

Cụ thể Bộ Công thương cho biết đã nghiên cứu, xây dựng 5 phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện. Trong đó, gộp hai bậc đầu tiên ở mức 100 kWh và điều chỉnh bậc thang cao nhất lên tới 700 kWh thay vì mức 401 kWh hiện nay. Lý do đưa ra là các hộ sử dụng trên 700 kWh chỉ chiếm hơn 1,8% lượng khách hàng nhưng chiếm tới 13% sản lượng điện. Vì vậy, việc điều chỉnh giá sẽ khiến các hộ tiêu dùng nhiều có ý thức tiết kiệm điện.

Biểu giá điện sửa đổi sẽ Bộ Công thương sẽ tổ chức lấy ý kiến các khách hàng, các Bộ ngành các Bộ ngành trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 trước khi hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý III năm nay./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...