Giải ngân đầu tư công tăng kỷ lục

Thứ 3, 04.08.2020 | 15:17:43
106 lượt xem

Khối lượng giải ngân vốn đầu tư công đã tăng kỷ lục trong tháng 7 khi đạt hơn 194 nghìn tỷ đồng, bằng 41,26% kế hoạch giao đầu năm Các tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu Các Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu là phấn đấu thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang, coi việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm ./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...