Thực hiện hiệu quả các giải pháp về tài khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thứ 3, 07.07.2020 | 18:51:49
557 lượt xem

Sáng nay (07/7), Thủ tướng chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tại điểm cầu Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng dự hội nghị.

Thủ tướng chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tài chính-Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

6 tháng đầu năm, Ngành Tài chính thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp Tài chính - Ngân sách Nhà nước đề ra; điều hành thu, chi ngân sách chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 668,7 nghìn tỷ đồng, bằng trên 44% dự toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước.  

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tài chính-Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại điểm cầu Thái Bình

Một trong 10 nhóm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là thực hiện hiệu quả các giải pháp về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tổ chức thực hiện tốt các Luật Thuế và nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020, quyết tâm thu đạt mức cao nhất. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...