Phấn đấu vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm từ 10% trở lên

Thứ 7, 23.05.2020 | 10:10:17
183 lượt xem

Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm Bộ tài chính giao từ 10% trở lên là một trong những mục tiêu nổi bật mà ngành Thuế Thái Bình đề ra trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đảng bộ Cục thuế tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 -2025

Các năm qua ngành Thuế luôn hoàn thành vượt mức dự toán Bộ tài chính giao với số thu năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: tổng thu nội địa bàn tỉnh 5 năm giai đoạn 2015 – 2020 đạt 135% so với dự toán. Nếu chỉ tính riêng số thu về thuế phí đạt 125% với với dự toán, số thu tuyệt đối vượt dự toán trên 5.500 tỷ đồng. Từ năm 2015-2019 có trên 420 sáng kiến trong công tác quản lý thuế và công tác xây dựng Đảng được ứng dụng vào trong thực tiễn, nhiều sáng kiến đạt loại giỏi được Tổng cục Thuế công nhận và khen thưởng. 

Ở nhiệm kỳ tới ngành Thuế phấn đấu 100% số doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, 99% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Cùng với đó phối hợp với các cấp, ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm khai thác các nguồn thu, thực hiện nghiêm túc chính sách thuế.

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...