Đề nghị giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, giảm giá nước sạch sinh hoạt và các dịch vụ thiết yếu

Thứ 2, 18.05.2020 | 17:56:30
744 lượt xem

Chiều 18/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt và giá các dịch vụ thiết yếu.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí

Kết quả rà soát các khoản phí, lệ phí do HĐND tỉnh Thái Bình ban hành còn hiệu lực gồm có 17 phí và 7 lệ phí. Trong khi đó, theo Luật Giá và các văn bản hướng dẫn, giá dịch vụ thiết yếu thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quyết định có danh mục giá nước sạch sinh hoạt. 

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành rà soát gửi về Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất theo 2 hình thức gồm miễn 100% các loại phí và lệ phí trong vòng 3 tháng đối với những trường hợp trong thẩm quyền và danh mục mà HĐND tỉnh đã ban hành, giảm tối thiểu 50% những trường hợp không thể miễn được. 

Liên quan đến phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử công trình văn hóa, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát những nơi có phát hành doanh thu và thu phí thì miễn thu từ nay đến hết năm 2020. Miễn thu trong 3 tháng đối với phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành mà đã thực hiện miễn giảm, giao các sở, ngành liên quan cung cấp cho Sở Tài chính. 

Về giá nước sạch sinh hoạt, trên cơ sở tình hình thực tế và đề xuất của Hiệp hội nước sạch, đồng chí thống nhất miễn thu tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian 3 tháng từ kỳ tháng 4 đến kỳ tháng 6/2020 với sản lượng nước sử dụng thực tế tối đa 5m3/tháng, còn về nước sạch sinh hoạt sử dụng cho các khu vực cách ly tập trung của tỉnh sẽ do Nhà nước chi trả. Các công việc cần khẩn trương thực hiện để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp bất thường sắp tới.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...