Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 6, 27.03.2020 | 15:56:09
109 lượt xem

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ; hiện đại hóa ngành Tài chính, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”.

Đảng bộ Sở Tài chính hiện có 9 chi bộ với 70 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, dân chủ, sáng tạo đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác tài chính ngân sách linh hoạt, hiệu quả, từ đó phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Giai đoạn 2015 - 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 99.900 tỷ đồng, tăng trên 1,5 lần so với giai đoạn 2010 – 2015. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 2015 - 2020 ước đạt 85.100 tỷ đồng, tăng 42% so với giai đoạn 2010 - 2015. Trong đó chi đầu tư phát triển chiếm gần 34%. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng. đề xuất những giải pháp để đạt được mục tiêu năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 11.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa (không tính thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) đạt 8.500 tỷ đồng, tốc độ tăng thu nội địa bình quân (không tính thu tiền sử dụng đất) giai đoạn 2020 - 2025 đạt 12%/năm. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...