Hỗ trợ tín dụng để người dân khắc phục khó khăn

Thứ 2, 16.03.2020 | 15:41:58
109 lượt xem

Qũy tín dụng nhân dân Tân Phong huyện Vũ Thư triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

Đến hết tháng 2/2020, dư nợ cho vay của Quý tín dụng nhân dân Tân Phong đạt trên 230 tỷ đồng, tổng vốn huy động đạt trên 260 tỷ đồng. Quỹ đã tạo điều kiện cho trên 1.300 hộ vay để phát triển sản xuất chủ yếu là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 và dịch cúm gia cầm đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất chung. Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho người dân Quỹ tín dụng nhân dân Tân Phong đã triển khai giãn nợ, miễn phí chậm trả, gia hạn nợ cho khách hàng. Đồng thời tổ chức giải ngân vốn vay cho trên 150 hộ của 3 xã Tân Phong, Tân Hòa và Minh Quang với lãi xuất ưu đãi theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...