Ngành thuế nhiều giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Thứ 2, 09.03.2020 | 14:24:29
135 lượt xem

Ngành Thuế Thái Bình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt công tác thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2020.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh yêu cầu Chi cục Thuế khu vực, các huyện, phòng chức năng chủ động phối hợp với các cấp, ngành liên quan tháo gỡ kịp thời khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển và cho công tác thu. Tăng cường quản lý thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế theo quy định vào ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và giải quyết nhanh gọn các công việc liên quan đến người nộp thuế. 

Áp dụng đồng bộ  các biện pháp thu nợ thuế. 2 tháng đầu năm nay, toàn ngành thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng, đạt gần 16% dự toán. Một số chỉ tiêu đạt khá và tăng so với cùng kỳ như: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước, thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên. thuế bảo vệ môi trường đạt rất thấp.

Duy Huy

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...