Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ 2, 02.03.2020 | 17:14:15
112 lượt xem

Hiện nay người dân vẫn có thói quen thanh toán tiền điện qua các quầy thu lưu động mất nhiều thời gian đi lại và chờ đời của nhân dân. Vì vậy, điện lực huyện Thái Thụy đẩy mạnh các giải pháp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân khi giao dịch và thanh toán tiền điện trên địa bàn.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến này điện lực huyện Thái Thụy đã có 16.300 khách hàng trên tổng số 96.000 khách hàng tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian. Nâng tổng số tiền điện giao dịch điện tử qua ngân hàng chiếm trên 30%  tiền điện đóng hàng tháng. 

Điện lực Thái Thụy đang tích cực đẩy mạnh triển khai hợp tác với các ngân hàng và tổ chức trung gian tạo thuận lợi nhất cho nhân dân trong thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. Phối hợp với huyện Thái Thụy để từng bước 100% cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong huyện thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Tiến tới 100% khách hàng trong toàn huyện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thời gian tới.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...